ASG: Digital Society

Denna studiegrupp vid Pufendorfinstitutet har under 2012 och vintern 2013 fokuserat det breda ämnesområdet ”Det digitala samhället” under ledning av Per Runeson, professor i software engineering, och Stefan Larsson, rättssociolog och föreståndare för Lunds universitets internetinstitut. Som man kan se av den engelskspråkiga beskrivningen så har det handlat om…

…in order to identify challenges and innovative and cutting edge research in relation to the digital society. It is formed upon the notion of there being several key issues regarding the digital society that requires a multidisciplinary approach in order to be properly understood and targeted for research.

Studiegruppen har varit knuten till Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, och har släppt en rapport med anledning av det välbesökta slutseminariet den 13 mars, 2013. Här finns filmerna. Studiegruppen har lett vidare till ett mer fokuserat forskningsprojekt i formen av ett s.k. pufendorftema, som innebär en tvärvetenskaplig studie om Tillit i det digitala.

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter