Bloggarkiv

Ny rapport – Tillit i det digitala

Samtidigt med dagens slutseminarium släpps vår rapport från forskargruppen DigiTrust, som behandlar frågor om tillit i det digitala från ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Vi har bland annat genomfört en enkät med 1100 svenskar, analyserat EU-domstolens dom gällande datalagringsdirektivets underkännande, analyserat

Publicerad i Arbetsliv i förändring, Enkätstudie, litteratur, Om, Övervakning, Press, Rätten, Trust

Litteratur – rättsinformatik, anonymitet och tillit

Idag presenterar Jonas Ledendal, som är knuten till institutionen för Handelsrätt i Lund där han forskar och undervisar. Är JD och har grundat ett datorspelsföretag. För att introducera konstaterade Jonas att den juridiska argumentationen sker i regel utifrån rättskälleskäl eller

Publicerad i litteratur, Rätten, Trust

Litteratur – Trust and computing

Idag presenterar Ben Smeets, som är professor på Institutionen för Elektro och informationsteknik på LTH men jobbar även för Ericsson som expert på säkerhetssystem. Nedanstående är snabbt skrivna anteckningar som vi har som minneshjälp. Tro inte att vi till fullo

Publicerad i litteratur, Trust

Litteraturpresentationer 23 sep 2013

Idag presenterade Jutta Haider och Fredrik Åström. Nästa gång presenterar Jonas Ledendal och Ben Smeets. Som vanligt, detta är relativt snabbt gjorda anteckningar, mest menade som minneshjälp.    Jutta Haider: ”Trust” in information studies Information studies kan på svenska kallas ”biblioteks- och informationsvetenskap”. Jutta

Publicerad i Information Studies, litteratur, Trust

Litteraturpresentationer 16 sep 2013

Vi fortsätter med litteraturpresentationer kring ”trust” från olika perspektiv. Dagens presentatörer är Susanna Bill, Calle Rosengren och Robert Willim. Följande är snabba anteckningar huvudsakligen avsedda som minneshjälp för deltagarna. Ni som var med – fyll gärna på (eller fixa till).

Publicerad i litteratur, Trust
Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter