Bloggarkiv

Advanced Study Group

Detat är med andra ord en uppstart för en hemsida för vår studiegrupp. Man kan läsa mer om oss både på internetinstitutets hemsida såväl som i pufendorfinstitutets hemsida. Det handlar alltså om Lunds universitet. Man ser där att det är jag och Per Runeson som håller i denna

Publicerad i Om
Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter