Om övervakning och tillit

Vi skriver i SvD Brännpunkt om övervakningsfrågan från ett tillitsperspektiv idag, och fick vad jag tycker en helt okej rubriksättning i ”Övervakning tär på medborgarnas tillit”. Det har ju varit en del politiskt positionerande på debattsidorna efter EU-domstolen underkände det så kallade datalagringsdirektivet (M, PP, VM). Vi vill naturligtvis att våra partipolitiska vänner tydligt tecknar politiskt gångbara förhållningssätt till integritets- och övervakningsfrågan, men vill samtidigt passa på att lyfta fram ytterligare att det dels är en oerhört stor och viktig fråga som gäller långt mer än ett enskilt men förvisso helt oproportionerligt direktiv, och samtidigt som måste förankras utefter demokratiska värderingar. Detta är en allt tydligare aspekt av det digitalt medierade samhälle som växer fram nu.

Som ett led i detta arbete har vi i januari i år frågat ett representativt urval av Sveriges befolkning, 1 100 individer, bland annat om deras upplevelse av och förhållningssätt till övervakning. Från våra enkätdata kan vi tydligt se att medborgarnas acceptans för de här typerna av säkerhetsrelaterad övervakning är begränsad. 55 procent av svenskarna tycker inte att det är acceptabelt att Försvarets radioanstalt (FRA) samlar in och bearbetar data om internetvanor.

Debattartikeln är i huvudsak baserad på ett urval av frågor den enkätundersökning vi gjorde i januari. Vi relaterar även på temat till de massiva avslöjanden om de amerikanska och brittiska säkerhetstjänsterna som Edward Snowden stått för under det senaste året, och menar att det ska samläsas gällande övervakningsfrågorna. Den kanske mest punchlineartade delen av debattartikeln kommer i slutet: 

Integritet handlar inte om att man som medborgare ska ha rent mjöl i påsen, och därmed inte behöver oroa sig för insyn. Det handlar om att vi inte ska behöva tolerera smutsiga fingrar i vårt mjöl. Bristande respekt för integriteten – från både offentliga och privata aktörer – skadar vårt tillitsberoende samhälle. Och frågan är viktig, eftersom den i mycket kommer att definiera morgondagens digitala värld.

Fast, större ändå – det är ju inte bara det digitala det rör, utan hur hela vår tillvaro blir mät- och övervakningsbar genom att den medieras digitalt. Vad tycker vi egentligen om det? Vem ska få ta besluten om hur utvecklingen fortskrider?

Tidigare poster på temat: Internetdagarna, tillit och övervakning

Diskussioner på SvD om EU-domstolens dom, 8/4.
Aftenposten / Computer Sweden / SR / DN /

Publicerad i Legitimacy, Övervakning, Press, Trust

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter