Tillitsstudie under bearbetning

Med anledning av att vi genomfört en enkätstudie på tillitsområdet i slutet av januari så kom mycket av vårt senaste interna seminarium den 24 februari att handla om den, även om forskningspubliceringsspåret fick sin beskärda tid också. I studien tillfrågas omkring 1100 i ett representativt urval av svenska befolkningen 37 frågor som har att göra med tillit och förtroende kring skilda saker som institutioner, sociala medietjänster, betalningsmedel, myndigheters informationshantering m.m.

Ett oerhört intressant material. Som för närvarande är under bearbetning, så vi kommer inte att släppa några explicita siffror eller analyser än, men se till att publicera inom kort.

bild

Under vårt seminarium hade vi bjudit in några väl valda gäster, och denna gång var det Måns Svensson, som är docent i rättssociologi, Jennie Kastberg, advokat och delägare på Ramberg Advokater, och radioprogrammet Filosofiska rummet, med programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist och socialpsykolog Lars Dencik. Med under seminariet var även Sune Sunesson, som är föreståndare för det Pufendorfinstitut som finansierar och huserar forskargruppen, och Sture Forsén, som är senior scientific advisor på Pufendorfinstitutet.

Söndag den 23/3 sänds i Filosofiska rummet ett samtal med två av våra digitala tillitsforskare – arbetsvetare Calle Rosengren och biblioteks- och informationsvetare Jutta Haider.

DigiTrust
Vår forskning i digitrustgruppen berör i korthet tre huvudsakliga frågeställningar: 

1. Security and privacy awareness – what services and players do we trust and why?
2. What knowledge institutions do we trust or not in a digital context?
3. Surveillance and data retention as a legal and public trend, where are we heading?

Varav vi under seminariet framförallt snackade om 1, och 2. Läs mer om det övergripande temat här.

Forskningens tillitssystem i förändring: peer review och open access
Fredrik Åström och Jutta Haider följer spåret med vetenskapens trovärdighet och hur dess gransknings- och publiceringssystem är uppbyggt (se 2., ovan), och Fredrik presenterade under seminariet. Varför litar vi ens på vad forskare säger, och hur skapar vi tillit genom forskningspublikationer och s.k. peer review? Detta inkluderar även Open Access-utvecklingen, som vittnar om att hela fältet är utmanat och statt i förändring, delvis som en följd av hur distributionskanalerna förändras med digitalisering. 

Fredrik höll i sin presentation ett empiriskt fokus, som Fredrik och Jutta utvecklat i en post här, och handlar om hur John Bohannon skickade ut en fejkad artikel till 300 OA-tidskrifter som accepterades av många av tidskrifterna. Mycket intressant, och omdebatterat.

Se här för mer litteratur på området.

Enkät om tillit
Per Runeson, professor i programvaruteknik, presenterade den enkätstudie vi gjort i januari översiktligt. Vi har omkring 1100 respondenter som ett representativt urval av svenska befolkningen. De klassiska frågorna kring kön, ålder, men även utbildningsbakgrund, inkomstnivåer och politisk orientering är med. Dessa är oerhört nyttiga och intressanta när det gäller att hitta mönster och kunna kategorisera de resultat vi har specifikt på tillitsfrågorna.

  • En fråga rör tillit till sina medmänniskor, som ett slags allmän tillitsfråga, som är intressant i jämförelse med att se huruvida det digitala mediet vänder på steken på något sätt eller inte.
  • Vi har ett batteri kring övervakningsfrågor, från mer old school kameraövervakning till myndigheters informationsbearbetning, och acceptens av säkerhetstjänsters dito. Detta relaterar till en väldigt aktuell utveckling som jag noterar här.
  • Vi frågar även om tillit till olika myndigheter och aktörer som polis, FN, riksbank osv.

Ett intressant spår rör arbetslivets förändring, och kontrollen över anställda. Calle Rosengren har utvecklat det teoretiska spåret mer här, och presenterade de frågor som vi har med i enkäten på området. Han har även utvecklat arbetstagarkontrollen och noterat de trender som pågår i en post hos cybernormer.

Per Runeson konstaterade att banktjänster har ett högt förtroende, precis som kortbetalning och kontoöverföring, medan inte betal-appar och sms-betalning. Vilket även speglas av motsvarande användning eller praktik. Detta ställer frågan i vilken grad bankernas arbete har burit frukt över tid.

Tobias Olsson, professor i media- och kommunikationsvetenskap, presenterade våra data från undersökningen gällande sociala media, användningen av tjänsterna men även förtroende för de företag som ligger bakom, frekvenser i användning m.m.

Något om koncepten
Jag noterar här snabbt att det finns inbyggt i begreppsapparaten kring exempelvis övervakning en utmaning gällande hur man ska fånga de nya fenomen som uppkommit med ord som har bäring på äldre teknologier. Kort sagt, övervakning betyder inte vad det har betytt. Man kan nyansera i olika terminologi kring att filma, samla trafikdata individer/pooler med data, aggregera, samköra, identitetsfrågor kopplat antingen personnummer, en digital avatar, en postadress, eller ip-adresser.

Vi bygger som samhälle även via en rad olika sorters aktörer som verkar utifrån olika syften ett slags mätmaskin som gäller sociala medietjänster, webbbrowsers, epostspråk, sökmotorsbeteende, men även trafikdata hos isp:er, mobiletelefoni, gps-spårande m.m.. Intressenterna är arbetsgivare, google/facebook, myndigheter, reklamplattformar, producenter, säljare, säkerhetstjänster, vi själva och våra grannar om vartannat. 

Vad det betyder är vad vi måste sträva efter att förklara här. Man kan lite abrupt och ganska kort konstatera att tilliten är tämligen hög överlag hos den svenska befolkningen, om man får tolka vårt urval så brett. Detta trots den oerhörda komplexitet och expertberoende som utgör vårt digitalt medierade samhällsbygge av idag.

En tydligare presentation av vår studie kommer på ett internet nära dig inom kort.

/Stefan Larsson

Publicerad i Arbetsliv i förändring, Enkätstudie, Information Studies, Övervakning, Samhällsförändring
0 kommentarer på “Tillitsstudie under bearbetning
1 Pings/Trashbacks för "Tillitsstudie under bearbetning"
  1. […] är i huvudsak baserad på ett urval av frågor den enkätundersökning vi gjorde i januari. Vi relaterar även på temat till de massiva avslöjanden om de amerikanska och brittiska […]

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter