Gästföreläsning om tillitsbaserade användarprofiler.

Dagens seminarium hade en inbjuden gästföreläsare, Nomi Dokoohaki från KTH presenterade sin avhandling om Trust-Based User Profiling. Hans arbete har fokuserat på hur man kan använda tillitsbaserade användarprofiler för att skapa bättre rekommendationssystem. Rekommendationssystem bygger på vad andra användare gör och tycker. För att skapa mer precisa rekommendationer har Nima studerat hur man kan filtrera rekommendationer baserat på vilken tillit man ger till den som rekommenderat.

2013-11-04 13.21.52

Problem som identifierats i forskningen är inhomogena bilder av användare, t.ex. privat vs professionellt, vilket skapar problem ur ett rekommendationsperspektiv. Överskuggande är dock integritetsfrågor. Att skapa användarprofiler involverar per definition privat och känslig data. Vidare är mycket av personaliseringsfunktionerna inte transparenta, så man kan inte se hur rekommendationerna genereras, vilket naturligtvis inverkar menligt på tilliten.

Vilka rekommendationer kan man göra med öppen data? Många! Exemplen involverar bland annat prediktering av när par kommer att skilja sig baserat på facebook-status, valutgång baserat på twitterflöden, sjukdomsspridningar.

Hur kan man använda mått på tillit för att förbättra tilliten till rekommendationssystem? I sammanhanget används likhet mellan intressenter som ett mått på tillit. Rekommendationerna kan förbättrats med denna teknik, men det är en balansgång mot integriteten. Nima har därför arbetat hur man kan välja att dölja delar av datan som utgör underlag för rekommendationer, och sedan utvärdera hur kvaliteten i rekommendationerna påverkas. Utöver rekommendationer har Nima tittat på innehållet i tweets och statusuppdateringar för att hitta tillitsmått.

Publicerad i Uncategorized

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter