Litteraturpresentationer 16 sep 2013

Vi fortsätter med litteraturpresentationer kring ”trust” från olika perspektiv. Dagens presentatörer är Susanna Bill, Calle Rosengren och Robert Willim. Följande är snabba anteckningar huvudsakligen avsedda som minneshjälp för deltagarna. Ni som var med – fyll gärna på (eller fixa till).

bild

1. Susanna Bill presenterade utifrån en artikel av Ardichvili et al. (2003) med titeln Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice, från tidskriften Journal of Knowledge Management, 7(1). Susanna introducerade dock området först, och diskuterade bland annat hur man från managementsynvinkel ser på motivation och skapande. Träffas, utbyta erfarenheter – skapar en empowerment som man kan ta med sig till sin ’vanliga’ miljö. Begrepp som ”Community of Practice” (CoP) – från Wenger, 1998 – används.

En uppdelning för att förstå tillit / eller ”trust” är skillnaden på det interna och det externa:

 • Intrinsic motivation (the act in itself serves as the goal) /
 • Extrinsic motivation (mer för att få belöning, som bonusprogram, lön, titlar osv)

Här uppstod en diskussion i förhållande till forskarkreativitet, men även kreativitet över lag. Som negativt på den extrinsic side nämndes formalisering i dess detaljstyrningsaspekter. Susanna talade i linje med detta om management intervention, och här skiljer man ofta på enabling (Bourhis and Dubé, 2010) och controlling.

Gällande Ardichvili et al, 2003, så handlar artikeln om en studie om medarbetarnas engagemang / brist på engagemang i virtuella communities. Kulturella aspekter inom en organisation diskuterades (Calle kontrade med en fråga om exv profession, snarare än organisation, exv inom vården). Standardiseringsprocesser lyftes fram – för att det finns en synbar motsättning kring att samarbetet med standardiseringen kontra konkurrensen kring andra områden.

Slutsatserna hamnade i att ha en organisationskultur som stödjer ”kunskapsdelande”. Deltagarna är mer benägna att dela kunskap om de litar på

 • att andra deltagarna inte missbrukar informationen
 • att källan är trovärdig
 • organisationens integritet som helhet

Två former av ’trust’: a) Kunskapsbaserad (relationsbaserad, mellan aktörer) och b) institutionell (min relation till systemet). Artikeln räknar upp en rad sätt att skapa ett tillitsfullt system.

 • face-to-face
 • öppenhet, pålitlighet, omtanke (för anställda) och kompetens

institutionellt

 • transparency in organizational expectations and procedures
 • demonstrate trust through action

UPPDATERING: Susanna Bills presentation/slides [pdf].

 

2. Calle Rosengren fokuserade Roderick Kramers artikel från 1999: Trust and distrust in organizations – Emerging perspectives, enduring questions [pdf] Annual review of psychology 50.1 (1999): 569-598. Calle konstaterade att området inte teoretiskt förändrats så mycket fram till Reinhard Bachmanns At the crossroads: Future directions in trust research, från 2011, i Journal of Trust Research. Bachman är även den som samlat ihop den tjocka antologin Landmark Papers on Trust från 2008.

Kramer menar att tillit ska ses som ett psykologiskt tillstånd. Han utvecklar detta i termer av ”institutional based trust” – dvs, psykologiskt tillstånd men kan vara beroende av systemets karaktär, som därigenom påverkar hur vi känner trust/distrust till varandra.

Trust, kan enligt Kramer delas upp i antingen

 • Instrumental (influerad av rational-choice), dvs rationella och beräknande – the economic man.
 • Eller social, kritik mot övertro på vår förmåga till rationellt handlande – föreslår snarare en ”relational model of trust”.

Calle menade att det kan vara problematiskt att göra en strikt uppdelning mellan dessa två. Man kan se på det som en process, där de olika delarna har olika plats vid olika tidpunkt. Ett sätt att kategorisera tillit görs av Kramer:

 1. Dispositional (trait)
 2. History-based (learned through interaction)
 3. Category-based
 4. Role-based
 5. Rule-based

En definition av distrust som Calle tog upp:

”Lack of confidence in the other, a concern that the other may act so as to harm one, that he does not care about one’s welfare or intends to act harmfully, or is hostile” (Grovier, 1994, p. 240).

Kramer konstaterar att tillitsförstörande processer går snabbar än de uppbyggande processerna. Vi tenderar inte att uppmärksamma det fungerande heller, till skillnad mot när ’systemet’ inte fungerar. Kramer tar också upp intrinsic / extrinsic trust, som under Susannas presentation ovan, bland annat i termer att om en medarbetare inte känner sig betrodd så ger det negativa effekter i form av att the intrinsic motivation minskar.

Robert nämner ett exempel om en film på Toronto filmfestival om en tonåring som berättas via en skärm. Här skriver Huffington Post om den (”Noah”), dvs film om “Teenage life on The Screen”.

UPPDATERING: Calles presentation [pdf]

 

3. Robert Willim hade bland annat tipsat om Dodge, M., Kitchin, R., & Zook, M. A. (2009) How does software make space? Exploring some geographical dimensions of pervasive computing and software studies [editorial]. Environment & Planning A, 41(6), 1283-1293.

…men fokuserar i sin presentation ”Trust in Technical Images” [pdf] av Frank Kessler och Mirko Tobias Schäfer, som handlar om tillit till teknikgenererade bilder (såsom foton eller elektroniska kartor).

bild-1

Det finns en dubbelhet i bilden av att det avancerade tekniska systemet kan verka som garant för äkthet, men å andra sidan idén om att just detta gör att saker kan förvanskas.

[Bild med flicka och älva visas]

[En annan visualisering av aktiemarknaden visas. Bilden används som beslutsunderlag.]

Varför visar företag att visa vissa saker, bilder, av sin verksamhet? Vad väljs att visas upp? Ex. google visar upp sina serverhallar. Påminner om ”Industrial cool”, en bok Robert skriver om hur industri gestaltas [pdf]. Exv kapitel om ”Iscensatta fabriker” med bilfabriken i Dresden. Genom att lyfta fram en aspekt så döljer men något annat.

Robert tar upp exemplet med navigation och gps:er, som är visualiserade varianter av landskapet. Se här även Roberts artikel Walking Through The Screen – Digital Media on The Go.

Hur mycket är dolt, vad har man valt att visualisera osv? exv appletelefoner, gps.

Publicerad i litteratur, Trust
0 kommentarer på “Litteraturpresentationer 16 sep 2013
1 Pings/Trashbacks för "Litteraturpresentationer 16 sep 2013"
 1. […] rör arbetslivets förändring, och kontrollen över anställda. Calle Rosengren har utvecklat det teoretiska spåret mer här, och presenterade de frågor som vi har med i enkäten på området. Han har även utvecklat […]

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter