Tillitsprojektet är igång

Måndagen den 2 september träffades vi för en intensiv, utmanande och i någon mån utmattande igångsättning av forskningsprojektet om Tillit i det digitala: DigiTrust. Varje måndag fram till i april 2014 kommer vi att som standard hänga på Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. En översiktlig presentation om projektet hittar du här, men i korthet kan man säga att vi är 10 forskare från 5 fakulteter vid Lunds universitet, och vi som håller lite mer i det hela är Per Runeson och Stefan Larsson. Att fokusera tillit som en speciellt viktig och fokuserad frågeställning för det digitaliserade samhället var en insikt som växte fram med förra årets bredare projekt om det digitala samhället.

Vi brottas nu i början med att fokusera än mer, dvs välja vilket explicita fokus vi ska ha, och i korthet har vi formulerat tre frågeställningar som vi ämnar undersöka. Dessa är:

1. Security and privacy awareness in a digital context; How aware are the general public of threats to their privacy due to lack of security in the digital society? What groups are more aware? For example, to what extent are the use of large-scale services like Facebook and Google the result of a conscious estimate? To what extent are tools used to decrease traceability in an online context and for what reasons?

2. What knowledge (institutions) are trusted and how is this constructed? What does the success of Wikipedia mean, what is the role of the library in the digital ages? Can we learn about legitimacy in the Open Access movement?; and

3. Surveillance and data retention as a legal trend: This regards how more and more traffic data being stored and used for security reasons and legal enforcement and also includes the role of the Internet Service Providers, and the recent political push for more liability for the traffic that they handle.

I korthet kan man säga att dessa tre ingångar är 1.) säkerhetsmedvetenhet, som i mycket kan betraktas utifrån ett individuellt perspektiv, 2.) institutionell trovärdighet, exv. i kunskapsproduktion och 3. statlig/strukturell legitimitet i kölvattnet av med rättsliga medel använda sig av att vi i allt högre grad kan kartläggas digitalt.

Figure 1
Tillitsbegreppet, eller kanske snarare ”trust”-begreppet, är dock ett ganska vitt använt begrepp som förekommer inom många discipliner, varför vi ägnar våra första veckor åt att studera just detta – hur, av vem och för vad används terminologin. Detta för att kunna slipa våra undersökningar som i mycket kommer att göras under slutet av året. Två viktiga metoder blir enkätstudier och en rättsutredning.

 

Publicerad i Om, Trust

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter