Nytt forskningsprojekt om tillit i det digitala

Pufendorfinstitutet beslutade i april att tilldela finansiering till 3 forskningsteman (ca 1,5 mil var) varav ett huserar på denna blogg och har den engelska titeln DigiTrust – Privacy, Identity and Legitimacy in the Digital Society. Forskningsprojektet, som alltså handlar om tillitsfrågor i det digitala, leds as Per Runeson och Stefan Larsson och inkluderar 10 forskare från 5 olika fakulteter. Idag hade vi ett första planeringsmöte med alla  forskare för att komma väl förberedda inför officiella projektstarten i september och här kan du läsa mer om projektet och vilka forskare som ingår.

Forskningsprojektet, som med Pufendorfinstitutets terminologi är ett tema, innebär den direkta fortsättningen på den seminarieserie om Det digitala samhället som hade slutseminarium i mars, 2013, där vi även släppte en rapport.  Här hittar du även filmerna från slutseminariet. Också den seminarieserien leddes av Per och Stefan, och inkluderade 17 forskare från 6 fakulteter vid Lunds universitet, av vilka flera är med i nuvarande temafortsättning.

 

Publicerad i Trust

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter