Slutseminarium om Det digitala samhället den 13 mars

Som man kan läsa på engelska här kommer vi att ha ett uppsamlande slutseminarium som är publikt, dvs öppet för allmänhet och kollegor. För att summera lite snabbt så är det följande info som gått ut:

Tid: 13 mars kl 13.15
Plats: Pufendorfinstitutets hörsal
Titel: Det digitala samhället
Seminariet redovisar insikter utifrån den avancerade studiegruppen vid Pufendorfinstitutet om det digitala samhället, där Stefan Larsson och Per Runeson lett samtal kring digitaliseringen i samhället. Femton forskare från sex fakulteter har bidragit med sina rikt varierande perspektiv och seminariet avslutas med en paneldebatt ledd av journalisten Andreas Ekström. Med hjälp av konkreta exempel har vi kunna förstå varandra över olika forskningstraditioner. Digitaliseringen är ett fenomen som genomgripande förändrar vårt samhälle, så det kräver en bred, gemensam ansats för att förstå och förbättra det.

Vi håller just nu även som bäst på med att samla ihop de texter som skrivits och de bilder som skissats för tryckas i en liten bok eller rapport som kommer att finns tillgänglig till slutseminariet. Vi ses snart!

Publicerad i Uncategorized

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.