Tema: DigiTrust

Från höst 2013 fram till sommaren 2014 håller Per Runeson och Stefan Larsson i ett s.k. tema vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, dvs ett forskningsprojekt med 10 deltagare från 5 olika fakulteter, om Tillit i det digitala, vilket inkluderar frågor om integritet, förtroende och legitimitet. En kortfattad beskrivning ger vid handen:

The purpose of DigiTrust is to better understand the importance of trust in a digital society, how issues of privacy and identity are handled, and how legitimacy is reached or breached. This is a multi- and cross-disciplinary research theme centered on the complexities of trust in a digital context that will study privacy, identity and legitimacy in relation to 1) Security and privacy awareness in a digital context; 2) What knowledge (institutions) are trusted and how is this constructed; and 3) Surveillance and data retention as a legal trend.

I korthet genomför gruppen studier kring integritetsfrågor och digital tillit, eller tillit i det digitala, och syntetiserar och rapporterar dessa i artiklar, via denna blogg, i slutrapport samt avslutande publikt seminarium den 11 juni 2014 på Pufendorfinstitutet.

Medverkande forskare, från vänster till höger i bilden ovan:

1. Susanna Bill: innovation management

2. Ben Smeets: Elektro- och informationsteknik / ERICSSON

3. Robert Willim: Etnologi, nya medier och digital kultur

4. Calle Rosengren: Arbetsvetenskap, Arbetsmiljöhögskolan.

5. Tobias Olsson: medie- och kommunikationsvetenskap

6. Stefan LarssonLunds universitets internetinstitut. Leder projektet tillsammans med Per nedan.

7. Jutta Haider: biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer

8. Jonas Ledendal: immaterialrätt, mm, handelsrätt

9. Per Runeson: software engineering, EASE. Leder projektet tillsammans med Stefan ovan.

10. Fredrik Åström: vetenskaplig kommunikation och bibliometri, UB, LU.

 

Kontakt: Stefan.larsson [at] luii.lu.se 046-2227158; per.runeson [at] cs.lth.se 046-222 93 25.

 

 

 

 

0 kommentarer på “Tema: DigiTrust
9 Pings/Trashbacks för "Tema: DigiTrust"
  1. […] September I will participate in the research project/theme DigiTrust at the Pufendorf institute,  Lund university. The group of researchers include experts in […]

  2. […] Numera ingår vi (genom Calle) även i det tvärvetenskapliga forskningstemat Digitrust. Mer om tillitens roll i det digitala samhället/arbetslivet kan du läsa om här: http://digitalsociety.se/tema-digitrust/ […]

  3. […] internetinstitut, en av de som håller i trådarna. Han har tidigare bland annat har hållit i tillitsprojektet DigiTrust och även skrivit en akademisk avhandling i form av en […]

Lämna ett svar

Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter