Bloggarkiv

Ny rapport – Tillit i det digitala

Samtidigt med dagens slutseminarium släpps vår rapport från forskargruppen DigiTrust, som behandlar frågor om tillit i det digitala från ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Vi har bland annat genomfört en enkät med 1100 svenskar, analyserat EU-domstolens dom gällande datalagringsdirektivets underkännande, analyserat

Publicerad i Arbetsliv i förändring, Enkätstudie, litteratur, Om, Övervakning, Press, Rätten, Trust

Om övervakning och tillit

Vi skriver i SvD Brännpunkt om övervakningsfrågan från ett tillitsperspektiv idag, och fick vad jag tycker en helt okej rubriksättning i ”Övervakning tär på medborgarnas tillit”. Det har ju varit en del politiskt positionerande på debattsidorna efter EU-domstolen underkände det

Publicerad i Legitimacy, Övervakning, Press, Trust

Tillit till vetenskaplig forskning, till granskning av vetenskapliga artiklar och tillit till Open Access-publikationer

En av de frågor vi hanterar i DigiTrust-projektet – vår fördjupning i frågor kring tillit i digitala sammanhang – är frågan om tilltron till kunskapsorganisationer, hur denna tilltro etableras; men också, vad händer när institutioner kopplade till skapandet av kunskap

Taggar: , , , ,
Publicerad i Legitimacy, Trust, vetenskapsblogg

Internetdagarna, tillit och övervakning

Jag var på Internetdagarna 2013 i förra veckan och kikade. Det handlade bland annat om myndigheters arbete med öppna data, som jag klottrade ner hos cybernormer. Även om öppna data är relevant utifrån ett digitalt tillitsperspektiv tänkte jag här mer fokusera

Publicerad i Övervakning, Trust

Om risk, tillit och vansinne i relation till Internet – En teori om kognitiv dissonans

Människan har, om inte annat så inför sig själv, ett behov av att framstå som rationell. Att framstå som rationell innebär att hur vi upplever och tolkar världen, våra åsikter och attityder kring densamma samt vårt beteende står i samklang.

Publicerad i Arbetsliv i förändring, Trust, vetenskapsblogg

Litteratur – rättsinformatik, anonymitet och tillit

Idag presenterar Jonas Ledendal, som är knuten till institutionen för Handelsrätt i Lund där han forskar och undervisar. Är JD och har grundat ett datorspelsföretag. För att introducera konstaterade Jonas att den juridiska argumentationen sker i regel utifrån rättskälleskäl eller

Publicerad i litteratur, Rätten, Trust

Litteratur – Trust and computing

Idag presenterar Ben Smeets, som är professor på Institutionen för Elektro och informationsteknik på LTH men jobbar även för Ericsson som expert på säkerhetssystem. Nedanstående är snabbt skrivna anteckningar som vi har som minneshjälp. Tro inte att vi till fullo

Publicerad i litteratur, Trust

Litteraturpresentationer 23 sep 2013

Idag presenterade Jutta Haider och Fredrik Åström. Nästa gång presenterar Jonas Ledendal och Ben Smeets. Som vanligt, detta är relativt snabbt gjorda anteckningar, mest menade som minneshjälp.    Jutta Haider: ”Trust” in information studies Information studies kan på svenska kallas ”biblioteks- och informationsvetenskap”. Jutta

Publicerad i Information Studies, litteratur, Trust

Litteraturpresentationer 16 sep 2013

Vi fortsätter med litteraturpresentationer kring ”trust” från olika perspektiv. Dagens presentatörer är Susanna Bill, Calle Rosengren och Robert Willim. Följande är snabba anteckningar huvudsakligen avsedda som minneshjälp för deltagarna. Ni som var med – fyll gärna på (eller fixa till).

Publicerad i litteratur, Trust

Tillitsprojektet är igång

Måndagen den 2 september träffades vi för en intensiv, utmanande och i någon mån utmattande igångsättning av forskningsprojektet om Tillit i det digitala: DigiTrust. Varje måndag fram till i april 2014 kommer vi att som standard hänga på Pufendorfinstitutet vid

Publicerad i Om, Trust

Nytt forskningsprojekt om tillit i det digitala

Pufendorfinstitutet beslutade i april att tilldela finansiering till 3 forskningsteman (ca 1,5 mil var) varav ett huserar på denna blogg och har den engelska titeln DigiTrust – Privacy, Identity and Legitimacy in the Digital Society. Forskningsprojektet, som alltså handlar om tillitsfrågor i

Publicerad i Trust

Filmer från slutseminariet i mars

Den 13 mars hade vi vårt slutseminarium för den studiegrupp om Det Digitala Samhället vi hållit på Pufendorfinstitutet under hösten 2013 – vintern 2013. Seminariet modererades av journalisten Andreas Ekström och efter en kort introduktion av mig (Stefan Larsson) och

Publicerad i Algoritmer, Arbetsliv i förändring, art probe, Belastningsskador, Filterbubbla, Funktionshinder och arbete, Law as code, Legitimacy, metafor, Normer, Press, Rätten, Samhällsförändring, Sem 2, Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 6, Trust, User generated content, vetenskapsblogg

Sem 3: Trust in digital technology and government

I det tredje seminariet för studiegruppen om det Digitala samhället fokuserades ”trust”, dvs grovt översatt till ”tillit”. Det gjordes framförallt utifrån ett tekniskt perspektiv, vilket inkluderade mobilnätverks uppbyggnad, men även mjukvarukvalitet, mätning och certifiering av denna, och i viss mån

Publicerad i Legitimacy, metafor, Sem 3, Trust
Det digitala samhället
Det digitala samhället är en ett fönster på nätet för den forskargrupp om digitala frågor som leds av Per Runeson och Stefan Larsson och huserar på det s.k. Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Gällande forskningstema handlar om Tillit i det digitala och inkluderar 10 forskare från 5 fakulteter. Läs mer i flikarna i bloggen.
Twitter